SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

Yürülükteki Kanunlar

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasi Kanunu 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Social Insurance and Universal Health Insurnce Law 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarina Tab Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun 3146. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun