SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

Yönetmelik

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAYIN YÖNERGESİ SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ