SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

Genelge

4/c sigortalı işlemlerinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine devri 3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması
Hizmet Borçlanma İşlemleri İlaç Bedellerinin Ödenmesi
İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
Tahsis Uygulamaları Yurtdışı Sigortalılarının Malullük Aylıklarında İlk İşe Giriş Tarihlerinin Tespiti