SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

KTO Karatay Üniversitesi Ziyareti

 

 

 

02.12.2013 tarihinde, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği tarafından KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü”nde bilgilendirme ve işbirliği  toplantısı gerçekleştirildi.


Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü, Türkiye’de doğrudan sosyal güvenlik alanında lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren ilk bölüm olma özelliğini taşıyor. 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde faaliyete başlayan bölümden mezun olacak öğrenciler, sigortacılık ve sosyal güvenlik alanında alacakları formasyon ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun potansiyel insan kaynağını oluşturuyor. 

 

Toplantıda, Sosyal Güvenlik Uzmanı Abdulkadir KULU tarafından “Sosyal Güvenliğin-Sosyal Güvenlik  Kurumunun Önemi ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi” konularında yapılan sunumun ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Turgay EROL tarafından Sosyal Güvenlik Uzmanlığı mesleği ile ilgili olarak tanıtıcı ve bilgilendirici bir sunuş yapıldı. Sunuşta, Sosyal Güvenlik Uzmanı olma koşulları, Sosyal Güvenlik Uzmanlarının görev ve yetkileri, temel faaliyetleri, faydalanabildikleri imkânlar gibi konulara yer verildi.


Sunuşlar sonunda akademisyenler ve öğrenciler, ziyaretten ve sunumlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATILGAN, ilerleyen dönemde bu tür faaliyetlerin daha sık tekrarlanmasını ve Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği ile daha kapsamlı ortak faaliyetlerde bulunmayı arzu ettiklerini belirterek, kamu-üniversite işbirliğinin azami seviyeye çıkarılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. ATILGAN, Sosyal Güvenlik Uzmanlarının yapmış olduğu sunuşun içerik ve sunum olarak bilgilendirici ve etkileyici olduğunu belirtti. Arş. Gör. Beyhan Özgü ÇAKIR ise Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği’nin bölümlerine vermiş olduğu destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.