SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

Engelliler ve Sosyal Güvenlik Paneli

Etkinlik Başlığı: Engelliler ve Sosyal Güvenlik Paneli
Etkinlik Tarihi: 09.04.2013

Açıklama


 

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği ve Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı işbirliği ile ‘Engelliler ve Sosyal Güvenlik’ konulu panel düzenlendi.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve diğer kurum ve kuruluşlardan panele 250 üzerinde davetli katılım gösterdi.


ETYEMEZ: Aslında Her İnsan Bir Engelli Adayı

 

Engelliliğin yüzde 25 oranında doğuştan, geri kalan yüzde 75’inin ise sonradan oluştuğunu vurgulayan Etyemez, “Bu demek oluyor ki aslında her insan bir engelli adayı. Engellilik olağandışı bir durum değil. Tam tersine hayatın bir parçası” diye konuştu.

 

KILIÇ:  Anayasanın Sosyal Devlet İlkesi Anlayışı Gereği Engellilere Karşı Sosyal Sorumluluk Bilincinin Oluşması Gerekir

 

Anayasanın sosyal devlet ilkesi anlayışı gereği engellilere karşı sosyal sorumluluk bilincinin oluşması gerektiğini belirten Kılıç, engellileri incitmeden, üzmeden sorunlarının çözümlenmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

 

SAĞLAM: Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yoktur. Asıl Engel Beyinlerde, Fikirlerdedir

 

Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan engelli vatandaşların tüm bireyler gibi eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayan Sağlam, “Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Asıl engel beyinlerde, fikirlerdedir” diye konuştu.

 

Panele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez’in yanı sıra, SGK Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Kılıç ve Kazım Ergün, Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Sağlam ile Mustafa Kuruca,  Hizmet Sunumu Genel Müdürü Adem Onar,  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Cevdet Ceylan, I. Hukuk Müşaviri Mahmut Özbay, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Turgay Erol, SGK ile diğer kamu kurum ve kuruşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birçok engelli vatandaş katıldı.

 

EROL: Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği, Engelli Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haklarını Onlara Tanıtmak Ve Bu Alandaki Bilgi Dağarcığını Geliştirebilmek Hedefi İle Bu Paneli Düzenlemiş Bulunmaktadır

 

Panel açılış konuşmasında anayasal korumanın sosyal güvenlik boyutunun SGK eliyle yürütüldüğünü bildiren Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Başkanı EROL,  “SGK,  tek çatı felsefesinin ve tüm vatandaşlarımızı kapsayıcı anlayışının sonucu olarak kendisine verilmiş olan görevleri yürütmektedir” diye konuştu.

 

EROL şöyle devam etti:

 

“Engelli vatandaşlarımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımı; işgücüne katılım oranı, işsizlik rakamları, gelir dağılımı, sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları gibi ekonomik boyutların yanı sıra bireyin mutluluğu, toplumsal huzur ve ayrımcılığın önlenmesi gibi sosyal boyutları da olan hayati öneme sahip bir konudur.”

 

“Sosyal Güvenlik Kurumu’nun omurgasını 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu oluşturmaktadır. Kanunda “Sosyal Güvenlik Uzmanlığı” kariyer meslekler arasında sayılmış, uzmanlık mesleğine sosyal güvenlik alanında yeni stratejiler geliştirmek ve kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak gibi kritik misyonlar yüklenmiştir. Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği çatısı altında bir araya gelen Sosyal Güvenlik Uzmanları, bu misyondan yola çıkarak, engelli vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını onlara tanıtmak ve bu alandaki bilgi dağarcığını geliştirebilmek hedefi ile Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı ile işbirliği içinde bu paneli düzenlemiş bulunmaktadır.”

 

Basında Engelliler ve Sosyal Güvenlik Paneli haberleri:

 

http://www.sgk.gov.tr/

http://www.sgktv.gov.tr/

http://haliletyemez.net/

http://www.haber7.com/