SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

6663 Sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortası Açısından Getirdikleri

 

Sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesi ile birlikte ülkemizde uygulamasına geçilen ve 1/1/2012 tarihinden itibaren ister sigortalı olsun ister herhangi sosyal güvencesi olmasın ülkemizde ikamet eden herkes için zorunlu hale gelen genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin olarak 64 üncü Hükümet Programında yer alan Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapmaksızın ve prim alınmaksızın devlet tarafından karşılanması hususu  10.2.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayata geçirilmiş oldu.

 

Uygulama Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Neler Getiriyor?

6663 sayılı Kanun ile gençlerin genel sağlık sigortalılığına ilişkin iki yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Bu iki düzenleme de belli yaş kriteri ve belli süre kısıtı ile gençlerin genel sağlık sigortası uygulamasından prim alınmaksızın faydalanmasını öngörüyor.

Öncelikli olarak Kanun ile lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar eşlerinden bakmakla yükümlü olmamaları ve 60/g bendi dışında zorunlu sigortalı olmamaları şartı ile ana ve babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı getiriliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereği daha önce lisede okuyan öğrenciler için 20, üniversitede okuyan öğrenciler için ise 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmış iken bu hak mezuniyet ile birlikte sona eriyordu. Yalnızca lise mezunları için en fazla 20 yaşına kadar 120 gün daha bu haktan faydalanma imkânı mevcuttu. Yeni getirilen bu hak ile lise mezunları 20, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olmamaları ve 60/g bendi dışında zorunlu sigortalı olmamaları şartı ile ana ve babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

İkinci hak ise bakmakla yükümlü olma imkanı olmayan gençlere tanındı.  Aynı şartlar altında lise mezunu gençlere 20, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar eğer ana veya babaları üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar ise gelir testi yaptırmaksızın, primleri devlet tarafından karşılanmak üzere Kanunun 60/c-1 (eski yeşilkart) bendi kapsamında sağlık hizmetlerinde yararlanma hakkı getiriliyor.

Gençlerimizin Ne Yapması Gerekiyor?

Kanundan yararlanacak kişilerin öncelikli olarak e-devlet üzerinden genel sağlık sigortası sağlık aktivasyon bilgilerini kontrol etmeleri; eğer sağlık yardımlarından faydalanamıyorlar ise öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek ana veya babası üzerinden sağlık aktivasyonlarını; ana veya babası üzerinden sağlık alma imkanları yok ise 60/c-1 kapsamında tescillerini açtırmaları gerekmektedir.

 

Uygulamadan Yaralanma Hakkı Ne Zaman Başlıyor?

Uygulama 6663 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 10.2.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Yani geçen sene mezun olmuş 25 yaşın altındaki üniversite mezunu gençler bu haktan mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl ve en fazla 25 yaşına kadar faydalanabilecekler

 

Ne Zaman Sona Eriyor?

Lise mezunu öğrenciler 20, üniversite mezunu öğrenciler ise 25 yaşını doldurdukları, bu yaş şartını doldurmadan mezuniyet tarihinden 2 yıl süre sonunda; bu şartların dışında ise iki yıllık süre içinde 60/g bendi  hariç sigortalı oldukları takdirde bu uygulamadan yararlanma hakları sona erecektir.