SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

6663 Sayılı Kanunun Sosyal Güvenlik Destek Primi Açısından Getirdikleri

 

Mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında emekli olan kişilerden, emekli olduklarından sonra tekrar kendi nam ve hesabına çalışarak faaliyette bulunanların maaşlarından 4447 sayılı Kanunun ile 1/10/1999 tarihinden itibaren kesilmeye başlayan ve kapsamı giderek genişletilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi uygulamasına ilişkin olarak 64 üncü Hükümet Programında yer alan Bağ-kur Sigortalısı olan esnafların emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi’nin kaldırılması hususu 10/2/2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hayata geçirilmiş oldu.

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Uygulamasının Kaldırılması Neler Getiriyor?

 

Yaşlılık veya emeklilik aylığı almaya başladıktan sonra tekrar kendi nam ve hesabına çalışan başlayanların aylıklarından yapılan %10’luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi ortadan kaldırılmıştır.

 

Böylece;

Mülga 506 sayılı Kanun (SSK) kapsamında emekli olan,

Mülga 1479 sayılı Kanun (Bağ-Kur) kapsamında emekli olan,

Mülga 5434 sayılı Kanun (Emekli Sandığı) kapsamında emekli olan,

 

 

kişiler tekrar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından 6663 sayılı Kanun gereğince Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılmayacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi ne zaman sonlandırılacak?

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi 6663 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden emekli aylığı ödeme dönemi başından itibaren sonlandırılacaktır.

 

Kişilerin maaşlarından yapılan SGDP kesintisinin sonlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir bilgi/belge ile müracaat etmeleri gerekir mi?

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin ortadan kaldırılması için her hangi bir bilgi/belge ile müracaata gerek bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi otomatik olarak durdurulacaktır.